Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

MARKA KİŞİLİĞİNİN VE MARKA SADAKATİNİN OLUŞUMUNDA DENEYİMSEL PAZARLAMANIN ROLÜ.

Subjects: *Consumer behavior; *Brand choice; *Brand personification

  • Source: Journal of Marmara University Social Sciences Institute / Öneri. 2019, Vol. 14 Issue 52, p372-400. 29p.

Record details

×
Academic Journal

TÜRKİYE'DE İNTERNET BANKACILIĞI KULLANIMINA İLİŞKİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ.

Subjects: *Online banking; *Consumer behavior; *Standard deviations

  • Source: International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2019, Vol. 15 Issue 4, p1236-1256. 21p.

Record details

×
Academic Journal

Kasko Sigortası Tercihini Etkileyen Faktörler: Kars İli Örneği.

Subjects: *Automobile insurance; *Income; *Consumer behavior

  • Source: Bankacilik ve Sigortacilik Arastirmalari Dergisi - Journal of Banking & Insurance. 2019, Issue 13, p8-21. 14p.

Record details

×
  • 1-4 of  4 results for ""Consumer behavior""