Vpliv podjetniške samoučinkovitosti, kreativnosti, izkušenj in socialnih mrež na prepoznavanje poslovnih priložnosti
The influence of entrepreneurial self-efficacy, creativity, experiences and social networks on business opportunity recognition

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Društvo ekonomistov Maribor, Ekonomski center Maribor, Sciendo, 2015.
  • Publication Date:
   2015
  • Collection:
   Digital_library_of_University_of_Maribor
   Digital_library_of_University_of_Maribor_enriched
  • Abstract:
   V članku so predstavljeni izsledki raziskave, v kateri smo se osredotočili na dejavnike, ki vplivajo na prepoznavanje poslovnih priložnosti. Raziskava je bila izvedena med 514 direktorji oz. odgovornimi osebami v podjetjih, ki delujejo v predelovalni dejavnosti ter imajo od 5 do 49 zaposlenih. Rezultati kažejo, da so med posamezniki tisti z boljšim poznavanjem trga, z večjo podjetniško samoučinkovitostjo, z več šibkimi vezmi v socialni mreži, z večjo socialno mrežo ter z več izkušnjami bolj uspešni pri prepoznavanju poslovnih priložnosti. In this article we present research on factors which influence opportunity recognition. The results of research performed among 514 managers and leading representatives of Slovenian processing companies having from 5 to 49 employees are presented. Results show that, concerning individuals, those with better market knowledge, better self-efficacy, a bigger social network, weaker ties in their social network, and more experience are better able to recognize opportunities.
  • File Description:
   text/url
  • ISSN:
   0547-3101
  • Accession Number:
   edsair.od......1857..1fa965d7badfe791ab2faf70c10b8d4d