The management of technology - the key to competitiveness

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Information:
   Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al., 2015.
  • Publication Date:
   2015
  • Abstract:
   Meneđment (upravljanje ali tudi ravnanje) tehnologije je zahtevna in široka panoga, ki obsega izrazito interdisciplinarna znanja tehnologij in meneđmenta in daleč presega upravljanje tehnoloških procesov in meneđment inovacij. V svetu zaradi izjemnega tehnološkega razvoja postaja tako pomembna kakor je meneđment organizacije in njenih poslovnih funkcij. Kot študijski program, največkrat podiplomski, pa jo odkrijemo na kar nekaj tujih univerzah, medtem ko je v Sloveniji podoben program še na stopnji uvajanja. Izraza meneđment ali tehnologija se zato dandanes veliko uporablja, vendar največkrat v neustreznem pomenu, zato je namen prispevka prikazati vsebino panoge in tudi kratko pojasniti omenjena pojma. The management of technology is a demanding and wide-ranging discipline that requires a particular interdisciplinary knowledge of both technology and management which extends for beyond that of the management of technological processes and innovations. Due to tremendous global technological development this discipline has become as important as the management of the organization and its business functions. Suitable educational programs, mainly at the undergraduate level, can be found in many foreign universities however, similar programs in Slovenia are still at the introductory stage. Becouse the widely used definitions in management and technology are often misused the purpose of this article is to prevent the content of this discipline and also to give a short explanation of the above-mentioned points.
  • File Description:
   text/url
  • ISSN:
   0039-2480
  • Accession Number:
   edsair.dedup.wf.001..a31deedfa5642f638685d32fd14264c9