Etična literarna veda med kakofonijo in pluralnostjo. (Slovenian)

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Author(s): Virk, Tomo
 • Source:
  Primerjalna Knjizevnost; Aug2017, Vol. 40 Issue 2, p13-31, 19p
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Ethical Literary Criticism between Cacophony and Plurality. (English)
  • Abstract:
   Although the so-called ethical turn in literary studies happened in the eighties and nineties of the twentieth century, the topic "Literature and Ethics" in its various forms and denominations has been present since the beginnings of the reflection on literature. This treatise summarizes the most prominent research directions of this topic and attempts to point out their strengths and weaknesses. As the most burning deficiency, it identifies the so-called cacophony of ethical approaches to literature, characterized by the lack of theoretical and methodological self-reflection. In order to overcome this deficiency, it proposes to scrutinize some basic concepts and relations of the ethical literary criticism, such as the range of terms "ethics" and "literature", the relation between ethics and morality and between ethics and politics, the problem of aesthetic autonomy in relation to the ethical evaluation, the problematic issue of aesthetic re-evaluation on the ground of ethical evaluation, etc. In the conclusion, the treatise stresses the general importance of ethical research in literary studies and points out (the ethical) obligations of researchers engaging in ethical literary criticism. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Čeprav je tako imenovani »etični obrat« v literarni vedi nastopil na prehodu iz osemdesetih let prejšnjega stoletja v devetdeseta, zlasti v ameriški literarni vedi kot reakcija na dekonstrukcijo, je razmerje med etiko in literaturo predmet literarnovednega zanimanja že od samih začetkov refleksije o literaturi. Razprava povzema nekatere vidnejše sodobne smeri raziskovanja te problematike ter poskuša prikazati njihove prednosti in pomanjkljivosti. Kot največjo pomanjkljivost izpostavi problem »kakofonije«, terminološke in metodološke neusklajenosti v sodobni etični literarni vedi. Kot nujno podlago za njeno odpravo predlaga natančen pretres nekaterih ključnih pojmov in pojmovnih sklopov etične literarne vede, na primer vsebine in dometa pojmov »literatura« in »etika«, razmerja med etiko in moralo, etiko in politiko ter etiko in estetiko (prav to zadnje razmerje odpira nova, še ne zadostno osvetljena vprašanja, npr. problematiko estetske avtonomije v povezavi z etičnim vrednotenjem, problem estetskega prevrednotenja na podlagi etičnega vrednotenja ipd.). Ob sklepu se razprava zavzema za intenzivnejšo metodološko in teoretično avtorefleksijo na področju etične literarne vede. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Primerjalna Knjizevnost is the property of Slovenian Comparative Literature Association and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)