Sāmavedasaṃhitā (Kauthumī) : padapāthena tathaiva Mādhava-Bharatasvāmi-Sāyaṇācāryair viracitena bhāṣya-trayeṇa ca samanvitā / Śeṇaī-kulotpannena Beḷḷikoth-grāma-labdhajanmanā Ācārya-Rāmacaṇdraśarmaṇā pāṭhabhedādibhiḥ saṃśodhya saṃpāditā.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Content Notes:
   Incomplete contents: v. 1. Pūrvācikaḥ (1-5 kāṇḍāḥ) --
  • Notes:
   In Sanskrit; prefatory matter in English.
  • Other Titles:
   Sāmaveda samhitā of the Kauthuma school : with padapāṭha and the commentaries of Mādhava, Bharatsvāmin and Sāyaṇa. Sāmaveda saṃhitā (Kauthuma)
   Vedas. Sāmaveda (Kauthumasaṃhitā)
  • ISBN:
   0674005880 (alk. paper)
  • Accession Number:
   00052626
  • Accession Number:
   ocm54373616
  • Accession Number:
   lcc.ocm54373616