تمایزگذاری دانشجویان علوم پزشکی با پیشرفت تحصیلی بالا و پائین بر اساس مؤلفههای اهمالکاری تحصیلی و عوامل استرسزا

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
  Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Discrimination of Students of Medical Sciences with High and Low Academic Achievement Based on the Components of Academic Procrastination and Stressors.
  • Author-Supplied Keywords:
   academic achievement
   procrastination
   psychosocial stressors
   stress
  • NAICS/Industry Codes:
   541910 Marketing Research and Public Opinion Polling
  • Abstract:
   Background: Academic achievement is the result of a number of socio-occupational variables. Procrastination and stress are important predictors of such variables. The purpose of this study is to distinguish students with high and low academic achievement based on procrastination factors and psychosocial stressors. Materials and Methods: The research method is correlational. Given that the differences among the groups were examined in terms of the number of variables, the study is causal-comparative. Discriminant analysis, which is an individual-based analytical process, was used for analysis. The study population was all students of Tabriz University of Medical Sciences during the academic year of 2018-2019. Clutser sampling based on sex and major was used to select the statistical sample. The estimated sample size was 367 students. Data was collected through Perception of Stressful Life Events and Procrastination scales. Results: The results of the analysis led to one discriminant function that significantly differentiated students from lower and higher academic achievement. Stress components did not play a significant role in this differentiation, but the students with low academic achievement had higher mean scores than students with high academic achievement in the procrastination components. The greatest difference in the two groups' mean scores was due to fatigue and then in intentional procrastination and procrastination due to lack of planning. Conclusion: Students are advised to learn the meaning of procrastination, its symptoms and its consequences while they learn to to practice self-control and time management through regular training in order to reduce educational harm. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Iranian South Medical Journal is the property of Bushehr University of Medical Sciences and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
  • Author Affiliations:
   1گروه علوم انساني، دانشكده روانشناسي، دانشگاه پيام نور، واحد تبريز، ايران
   2گروه علوم انساني، دانشكده روانشناسي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، واحد تبريز، ايران
  • ISSN:
   1735-4374
  • Accession Number:
   138952563
 • Citations
  • ABNT:
   سهيلا محمدعليزادهنوبر; جواد مصرآبادی; شبنم مشحوني. تمایزگذاری دانشجویان علوم پزشکی با پیشرفت تحصیلی بالا و پائین بر اساس مؤلفههای اهمالکاری تحصیلی و عوامل استرسزا. Iranian South Medical Journal, [s. l.], v. 22, n. 4, p. 200–213, 2019. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=a9h&AN=138952563&custid=s6224580. Acesso em: 15 dez. 2019.
  • AMA:
   سهيلا محمدعليزادهنوبر, جواد مصرآبادی, شبنم مشحوني. تمایزگذاری دانشجویان علوم پزشکی با پیشرفت تحصیلی بالا و پائین بر اساس مؤلفههای اهمالکاری تحصیلی و عوامل استرسزا. Iranian South Medical Journal. 2019;22(4):200-213. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=a9h&AN=138952563&custid=s6224580. Accessed December 15, 2019.
  • APA:
   سهيلا محمدعليزادهنوبر, جواد مصرآبادی, & شبنم مشحوني. (2019). تمایزگذاری دانشجویان علوم پزشکی با پیشرفت تحصیلی بالا و پائین بر اساس مؤلفههای اهمالکاری تحصیلی و عوامل استرسزا. Iranian South Medical Journal, 22(4), 200–213. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=a9h&AN=138952563&custid=s6224580
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   سهيلا محمدعليزادهنوبر, جواد مصرآبادی, and شبنم مشحوني. 2019. “تمایزگذاری دانشجویان علوم پزشکی با پیشرفت تحصیلی بالا و پائین بر اساس مؤلفههای اهمالکاری تحصیلی و عوامل استرسزا.” Iranian South Medical Journal 22 (4): 200–213. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=a9h&AN=138952563&custid=s6224580.
  • Harvard:
   سهيلا محمدعليزادهنوبر, جواد مصرآبادی and شبنم مشحوني (2019) ‘تمایزگذاری دانشجویان علوم پزشکی با پیشرفت تحصیلی بالا و پائین بر اساس مؤلفههای اهمالکاری تحصیلی و عوامل استرسزا’, Iranian South Medical Journal, 22(4), pp. 200–213. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=a9h&AN=138952563&custid=s6224580 (Accessed: 15 December 2019).
  • Harvard: Australian:
   سهيلا محمدعليزادهنوبر, جواد مصرآبادی & شبنم مشحوني 2019, ‘تمایزگذاری دانشجویان علوم پزشکی با پیشرفت تحصیلی بالا و پائین بر اساس مؤلفههای اهمالکاری تحصیلی و عوامل استرسزا’, Iranian South Medical Journal, vol. 22, no. 4, pp. 200–213, viewed 15 December 2019, .
  • MLA:
   سهيلا محمدعليزادهنوبر, et al. “تمایزگذاری دانشجویان علوم پزشکی با پیشرفت تحصیلی بالا و پائین بر اساس مؤلفههای اهمالکاری تحصیلی و عوامل استرسزا.” Iranian South Medical Journal, vol. 22, no. 4, Sept. 2019, pp. 200–213. EBSCOhost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=a9h&AN=138952563&custid=s6224580.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   سهيلا محمدعليزادهنوبر, جواد مصرآبادی, and شبنم مشحوني. “تمایزگذاری دانشجویان علوم پزشکی با پیشرفت تحصیلی بالا و پائین بر اساس مؤلفههای اهمالکاری تحصیلی و عوامل استرسزا.” Iranian South Medical Journal 22, no. 4 (September 2019): 200–213. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=a9h&AN=138952563&custid=s6224580.
  • Vancouver/ICMJE:
   سهيلا محمدعليزادهنوبر, جواد مصرآبادی, شبنم مشحوني. تمایزگذاری دانشجویان علوم پزشکی با پیشرفت تحصیلی بالا و پائین بر اساس مؤلفههای اهمالکاری تحصیلی و عوامل استرسزا. Iranian South Medical Journal [Internet]. 2019 Sep [cited 2019 Dec 15];22(4):200–13. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=a9h&AN=138952563&custid=s6224580