DIABETUL ZAHARAT ASOCIAT MUCOVISCIDOZEI.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   CYSTIC FIBROSIS RELATED DIABETES.
  • Abstract:
   Introduction The prevalence of cystic fibrosis (CF) associated diabetes increases exponentially with life expectancy in patients with cystic fibrosis. Extending information on pathophysiological mechanisms, molecular pathogenic mechanisms, with subsequent CF management improvement led to significant improvement in life expectancy of patients with this disease. Consequently there were new challenges for the team care. One of the most important evolutionary complications in older ages (adolescent, young adult), in terms of nutritional management of diabetes is associated with CF. Diabetes mellitus CF associated is a distinct entity from the diabetes type 1 and type 2, but having common characteristics of both types of diabetes, and a specific treatment and diet. It is known that diabetes is associated with CF for a long time, but the significance as a cause of morbidity should be reassessed in the context of increasing life expectancy in these patients. Most children have a survival rate expectancy up to 40 years, during which increases the risk of developing CF associated diabetes (CFRD). This type of diabetes has, as basic defect - destruction of islet beta cells (diabetes is present exclusively in patients with pancreatic insufficiency). Conclusion: Nutritional and therapeutic target for CFRD is maintaining optimal nutritional status in the context of adequate glycemic control and prevent the development of long-term complications. It was found that nutritional status is influenced not only by pulmonary exacerbations but also by glycemic equilibrium, determining what constitutes an extremely important objective to be achieved in patients with cystic fibrosis related diabetes. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Introducere Prevalenţa diabetului asociat fibrozei chistice (mucoviscidozei) creşte exponenţial cu speranţa de viaţă la pacienţii cu mucoviscidoză (MV). Aprofundarea informaţiilor privind mecanismele fiziopatologice, a mecanismelor moleculare patogenice şi implicit a ameliorării managementului MV, a condus la ameliorarea importantă a speranţei de viaţă a bolnavilor cu această maladie. Consecutiv au apărut noi provocări pentru echipa de îngrijire. Una dintre cele mai importante complicaţii evolutive la vârstele mai mari (adolescent, adult tânăr), din punct de vedere a managementului nutriţional este diabetul zaharat asociat MV. Diabetul zaharat asociat MV constituie o entitate distinctă faţă de diabetul tip 1 şi 2, dar având caracteristici din ambele tipuri de diabet şi implică o conduită specifică de tratament şi dietă. Este cunoscut ca patologie asociată MV de mai multă vreme, dar semnificaţia ca şi cauză de morbiditate trebuie reevaluată în contextul creşterii speranţei de viaţă la aceşti pacienţi. Majoritatea copiilor cu MV au o rată de supravieţuire de până la 40 de ani, timp în ca re creşte riscul de a dezvolta diabet asociat MV. Acest tip de diabet are ca defect de bază - distrucţia celulelor beta insulare (diabetul fiind prezent exclusiv la cei cu insuficienţă pancreatică). Concluzii: Obiectivul terapeutic şi nutriţional pentru diabetul zaharat asociat mucoviscidozei este menţinerea unui status nutriţional optim în contextul unui control adecvat al glicemiei şi împiedicarea dezvoltării complicaţiilor pe termen lung. S-a constat că starea de nutriţie este influenţată nu numai de exacerbările pulmonare ci şi de stabilirea euglicemiei ce se constituie într-un obiectiv extrem de important de atins la pacienţii cu diabet asociat mucoviscidozei. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Jurnalul Pediatrului is the property of Romanian Society of Pediatric Surgery and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)